Euskal txahala

Euskal abelgorri-haragia euskadiko baserrietan jaio eta arreta handiz hazitako animaliena da. Kontrolatuta egoten dira euren bizitza-fase guztietan, eta baimendutako hiltegietan horiek aukeratzen dituzte, berezkoa duten kalitateagatik. Hainbat arrazatako animalien haragia izatean da; bereziki pirenaikoa eta haren gurutzaketetatik etorritakoa.
Animalien elikaduraren oinarrian bazka naturala dago, eta osagarri gisa, baimenduta dauden merkaturatutako pentsuak. Nabarmentzekoa da, kontsumitzean, txuletoia dela zatirik gutiziatuena. Parrillan erretako eta puntuan txigortutako haragi-zatia da; alegia, kanpotik gorritua eta barnetik gutxi egindakoa.

Categories : , , ,

Likes : 4

Posted On : 25 Feb 2015

No comments yet

Post a comment